כתב כמויות פס אפור - [IMG]

 

ראשית, מה זה בכלל כתב כמויות ?

כתב הכמויות הינו מסמך המרכז בתוכו את כל סעיפי העבודות שיש לבצע בפרויקט מסוים (בניה ופירוק) כדוגמת תכנון וילה, תכנון בנין, תכנון תוספת בניה וכד'.

 

דוגמא לכתב כמויות:

 

כתב כמויות - [IMG] 

 

כתב הכמויות מורכב מפרקים קבועים שונים הרלוונטיים לעבודות בפרויקט הספציפי שלכם, הנה מספר דוגמאות לשמות הפרקים:

 

פרק 01 -עבודות עפר.

פרק 02 -עבודות בטון יצוק במקום.

פרק 05 -עבודות איטום.

פרק 07 -מתקני תברואה.

פרק 10 -עבודות ריצוף וחיפוי.

פרק 59 -מרחבים מוגנים ומקלטים.

 

תחת כל פרק ישנם תתי פרקים, דוגמא: תחת פרק 10 -עבודות ריצוף וחיפוי קיימים תתי הפרקים: ריצוף באריחי גרניט פורצלן, חיפוי קירות, רצפות עץ וכד'.

תחת כל תת-פרק נרשמים כל תיאורי הסעיפים הרלוונטיים, ליד כל עמודת תאור סעיף תרשמנה יחידת המדידה כגון: מ"ר (מטר מרובע), יח' (יחידה), מ"ק (מטר קוב). ליד כל עמודת יחידה תרשם הכמות ולידה עמודת המחיר ובסוף: סה"כ (סך הכל) עלות הסעיף הספציפי שנובעת ממכפלה של הכמות במחיר היחידה.

עכשיו תשאלו: ומאיפה מביא הכמאי (מי שעורך את כתב הכמויות) את מחירי היחידות ? שאלה יפה. קיימים מאגרי מחירים שונים (בדיוק כמו אלה של הרכבים, רק שבמקום סוגי רכבים, רשומים שם סעיפים שונים המיוחדים לענף הבניה) שמהם דולה הכמאי את מחירי היחידות בהתאם לסעיפים השונים.

 

לאחר שהכמאי יצר את כל סעיפי כתב הכמויות, מתקבלים שני מסמכים:

בולט - [IMG] כתב כמויות -שבהמשך יצורף לשאר התכניות והמסמכים שיצר המתכנן לטובת תמחור ע"י הקבלנים השונים שיציעו את הצעות המחיר שלהם עבור העבודות המתבקשות במכרז שיערך בין מספר קבלנים.

 

בולט - [IMG] אומדן -זה הוא אותו מסמך של כתב הכמויות, רק בשינוי אחד: הוא כולל את כל מחירי הסעיפים השונים.

 

האומדן הוא "כלי" מאוד חשוב למזמין העבודה ולמתכנן, מכיוון שהוא מאפשר לקבל הערכה תקציבית של עלות הפרויקט. אמנם הערכה זאת איננה "מדע מדויק" אבל במידה והיא נערכה נכון, היא מסוגלת לשפוך אור על עלות הפרויקט בסטייה של עד 20%~ מסה"כ עלות הפרויקט.

למה צריך כתב כמויות והאם אפשר לוותר עליו ?

 

ביצוע פרויקט בלי כתב כמויות, זה כמו לתת לחתול לשמור על השמנת, או כמו לצאת למסע ללא מפות או כמו לנהוג ברכב ללא הגה, כולנו יודעים כיצד זה יתחיל, אך לא יודעים כיצד זה יגמר. ברוב המקרים -התוצאות תהיינה לא טובות.

לכל פרויקט יש יעד מסוים, כל פרויקט מורכב מסעיפים שונים שיש לבצעם ע"מ שהתוצאה תהיה טובה ואיכותית. לכל סעיף יש מחיר. מה קורה ברגע שלא נקבע המחיר מראש ? להערכתי כבר נפגשתם במצבים כאלו שהזמנתם בעל מקצוע, לא סוכם המחיר מראש ואז. מתחילים הויכוחים. כשלא נקבע המחיר מראש הכול פתוח, מתגלות אי הסכמות, חיכוכים, ויכוחים. מפה יש שלוש אפשרויות: או להגיע להסכמה, או "להכנע" לבעל המקצוע או להגיע לבית המשפט, ולהתחיל לנהל מערכה שמי יודע כמה שנים היא תימשך.

 

כאן באה עזרתו של כתב הכמויות, שהוא חלק ממכלול של מסמכים ותכניות ומטרתו היא להגדיר את היקף העבודה ולמנוע מצבים שכולנו מעוניינים שלא להגיע אליהם.

אז תשאלו: "אבל בשביל מה כתב כמויות, הרי המתכנן הכין תכניות ובנוסף חתמנו על הסכם ?" אז נכון יש הסכם, אבל בהסכם אין את פירוט העבודות וגם התכניות נותנות פרוט מינימאלי ואין בהן פרוט וכאן באה חשיבותו הרבה של כתב כמויות שנערך באופן טוב ומקצועי.

 

מספר תפקידים לכתב הכמויות:

 

בולט - [IMG]  לשם הפקת אומדן עלויות -עוד לפני קבלת הצעות מחיר מהקבלנים האומדן נותן לנו הערכה תקציבית ומאפשר לנו לקבל הערכה לגבי עלות הפרויקט.

בולט - [IMG] משמש כמסמך נספח להסכם ותאור משלים לסעיפים שמופיעים על גבי התכניות.

בולט - [IMG] כלי להשוואת הצעות המחיר שמתקבלות מהקבלנים.

בולט - [IMG] לאחר שיצורף לתכניות ולמסמכים השונים ויתומחר ע"י הקבלנים -ישמש כנספח מחייב ובלתי נפרד מההסכם שיחתם בין מזמין העבודה לקבלן המבצע.

בולט - [IMG]  בהמשך, במידה ותזדקקו לתוספת מסוימת, כתב הכמויות, הוא זה שיקבע את מחיר התוספת (יש לציין זאת במפורש בהסכם) ובכך ימנעו ויכוחים ובעיות מיותרות בנכם לבין הקבלן.

 

לסיכום: כתב הכמויות הינו מסמך חשוב שנועד להגדיר ולתמחר את סעיפי הפרויקט, כלי לבקרה תקציבית, בנוסף הוא עשוי למנוע ויכוחים עם בעלי המקצוע השונים במהלך ביצוע העבודות.

חובה לעבוד עם כתב כמויות !!!

 

בניית אתרים