שלבי עבודה 

 

*להגדלה יש ללחוץ על התמונה 

 

שלב התכנון

בולט

שלב תכנון

 

שלב התכנון של מבנה מתחיל מהכנת הפרוגרמה בה  
נפרט ביחד את הדרישות והצרכים העיקריים: שטח בניה, מספר חדרים וגודלם,

מספר חדרי שירותים וכד' ואת הקשרים שבין  החללים השונים.

 במקביל ובנוסף לניסיון הרב שנצבר, אנחנו ממשיכים בלימוד יסודי של הנושא,

תוך ריכוז כל המידע והתקנות הקשורות למבנה.

כל הנתונים יתורגמו על-ידינו לתכניות, תהליך שכולל הגשת הצעות

ועריכת דיונים כולל שילוב יועצים שונים, במידת הצורך, עד לגיבוש תכנית כללית.

 

פס אפור

*להגדלה יש ללחוץ על התמונה 

 

שלב הרישוי

בולט
שלב רישוי ובנייה12   

לאחר שגובשה התכנית הכללית, נמשיך לשלב הרישוי -
הגשת תכניות בקשה להיתר בניה עבור המבנה המתוכנן עד לאישור

התכניות וקבלת  היתר בניה, במקביל לתהליך הרישוי, יחל שלב
התכנון המפורט שבמהלכו יעובדו תכניות עבודה הכוללות פירוט חלקי
מבנה מיוחדים ומורכבים.
בנוסף, יערכו כתבי כמויות ומפרטים, שלפיהם יוכלו הקבלנים השונים
להגיש הצעת מחיר למבנה. כל התכניות, כתבי הכמויות והמפרטים
יופצו למספר קבלנים, לשם עריכת מכרז וקבלת הצעות מחיר, בחינתן
ובחירת ההצעה הטובה והמתאימה ביותר מבין כל ההצעות שהתקבלו.

 

פס אפור

*להגדלה יש ללחוץ על התמונה 

 

פיקוח עליון ומתן שירותי ניהול הפרוייקט

בולט
שלב רישוי ובנייה13   

תהליך הבניה ילווה על-ידינו בפיקוח עליון על הבניה לשם בדיקה
שהעבודות מתבצעות בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק ולתקנות. 
בנוסף, קיימת אפשרות למתן שירותי ניהול הפרויקט 

 

 

 

בניית אתרים