תכנון תוספות בנייה והרחבת מבנים קיימים

 

תכנון תוספות בניה עבור וילות ומבנים פרטיים.

 בולט - [IMG]

תכנון תוספות בניה עבור מבני מגורים משותפים.

 בולט - [IMG]

תכנון תוספות בניה עבור מרחבים מוגנים דירתיים (ממ"ד) לפרטיים ולבתים משותפים.

 בולט - [IMG]

תכנון תוספת בניה עבור מעלית פנימית או חיצונית.

 בולט - [IMG]
   

פס אפור - [IMG]

 

שלב התכנון של תוספת בניה למבנה קיים מתחיל בבדיקת האפשרויות לביצוע התוספת מול הרשויות ובהסתמך על המגבלות הקיימות
בשטח מכיוון שהמבנה כבר קיים ויש צורך לבדוק מה הן האפשרויות העומדות לרשותנו, במסגרת החוק, ובהתאם למגבלות הקיימות בשטח.

 

נמשיך לשלב הרישוי -הגשת תכניות בקשה להיתר בניה עבור תוספת הבניה הנדרשת (כולל חלקי המבנה הקיימים).
לאחר אישור הוועדה ורשויות החוק השונות (במקרה של ממ"ד יש צורך לקבל אישור נוסף גם מפיקוד העורף) וקבלת היתר בניה עבור
תוספת הבניה ובמקביל לתהליך הרישוי, יחל שלב התכנון המפורט שבמהלכו יעובדו תכניות עבודה הכוללות פירוט חלקי מבנה
מיוחדים ומורכבים.

בנוסף, יערכו כתבי כמויות ומפרטים, שלפיהם יוכלו הקבלנים השונים להגיש הצעת מחיר למבנה.


כל התכניות, כתבי הכמויות והמפרטים יופצו למספר קבלנים, לשם עריכת מכרז וקבלת הצעות מחיר עבור תוספת הבניה המיועדת,
בהנתן ובחירת ההצעה הטובה והמתאימה ביותר מבין כל ההצעות שהתקבלו.
תהליך הבניה ילווה על-ידינו בפיקוח עליון על הבניה לשם בדיקה שהעבודות מתבצעות בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק ולתקנות.

בנוסף, קיימת אפשרות למתן שירותי ניהול הפרויקט  

 

 

 

תוספות בניה וממ"ד - [IMG]   תוספות בניה וממ"ד - [IMG]

 

תוספות בניה וממ"ד - [IMG]   תוספות בניה וממ"ד - [IMG]

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים